Ръководство

Председател

Акад.Красимир петров

Красимир Петров е роден на 13 Април 1943г. През 1962 г. завършва средно
образование в Държавно хореогравско училище в София – специалност „Български танци“

Зам.председател

Борис филчев

оливера спасова

Весела Генчева

Илиян Йорданов

Мисията ни

Сдружението на танцовите дейци е най- голямото и с най- дълга история обединение на танцови колективи в България. 
В сдружението членуват най- изтъкнатите специалисти в областта на танцовото изкуство от различни танцови жанрове от цялата страна. Това обединение спомага за повишаване на нивото на танцовото изкуство, творческият потенциал на хореографите и авторитета на танцовите дейци и изкуството като цяло.
Ежегодно Сдружението организира концерти, фестивали, конкурси и семинари в областта на танцовото изкуство, което обогатяват културния живот на страната, дават възможност за изява на много млади и изявени творци и спомага за обединение и взаимопомощ между хората и организациите, работещи в сферата на танцовото изкуство.

Визията ни

– Достигане до максимален брой организации и творци, работещи в сферата на танцовото изкуство, чрез създаване на привилегии, финансова, административна, организационна и техническа помощ на своите членове;
– Създаване на културни продукти с висока ефективност и ефикасност /Фестивали с национално значение, танцови спектакли и др./;

– Създаване и развитие на нови пространства за култура;
– Обогатяване и разнообразяване на културния живот в страната и възможност на всички, независимо от тяхната възраст, социален статус, етническа принадлежност и местоживеене за равноправно участие в културните процеси;
– Дигитализация на културно съдържание, с цел достигане до максимален брой публики и в отговор на съвременните потребности на населението;
– Развитие на танцовото изкуство, чрез организиране на семинари и танцови работилници за повишаване на творческия и организационен капацитет на работещите в сферата на танцовото изкуство.

Ценности

–          Танцовите дейци членуващи в сдружението работят в екип и  следват общата цел и кауза на сдружението;
-Организациите членуващи в сдружението участват в съвместни творчески проекти, помагат си за разрешаване на текущи проблеми, съдействат си при всякакви възможни ситуации;
-Чрез участието си в конкурси и фестивали, организациите и хореографите изграждат самочувствието си и проверяват нивото на развитие на своята организация;
-Чрез участието в семинари се повишава творческият, административен и организационен капацитет на членовете на сдружението;
-Активното участие на сдружението в културния живот и контактите с държавните и общински институции повишават имиджа на танцовото изкуство;
-Проектното финансиране осигурява допълнителни възможности за развитие на членовете на сдружението.