СДРУЖЕНИЕ НА ТАНЦОВИТЕ ДЕЙЦИ – СОФИЯ
     
Сдружението на танцовите дейци е основано  през 2001 г. и е наследник на Столичната организация на хореографите,която до 1989 г. беше ръководена от големия български хореограф, педагог и общественик Димитър Димитров.
През 2003 г. Софийския градски съд регистрира  Сдружението като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел съгласно ЗЮЛНЦ, както и Управителния му съвет в състав от 7 души и Устав.
     Целите на Сдружението са повишаване на изпълнителското майсторство в областта на танцовото изкуство, съхранение, издирване и популяризиране на танцовото изкуство. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са организиране на концерти, фестивали, конкурси, събори, школи, семинари, конференции, симпозиуми, предоставяне на методическа помощ, членство и контакти със сродни организации.
     Сдружението има следния предмет на дейност – отдаване под наем на имущество, издателска, рекламна и импресарска дейност.
     В Сдружението членуват изявени професионалисти в различни жанрове на танца – български народни танци, класически, характерни, модерни и улични танци. Ние се стараем да обединяваме усилията си за смислен организационен и творчески живот, за оцеляване в условията на пазарната икономика и успешно интегриране в Европейската общност.
     Ние развиваме богата творческа дейност, вече повече от 15 години ежегодно провеждаме концерти за Деня на София 17 септември, Денят на Народните будители – 1 ноември, Коледни концерти и други. Централно творческо събитие на
Сдружението е Конкурса за „Голямата танцова награда“, който вече проведохме дванадесет пъти. В него взеха участие колективи от София, Кремиковци, и от цялата страна – от Варна, Благоевград, Симитли, Кюстендил, Дупница, Добрич,Търговище, Тервел, Пловдив, Пазарджик, Мездра, Враца, Годеч, Разлог и други.
     Членове на журитата на конкурса се състоят от най-изявените специалисти в областта на танцовото изкуство. Съгласно регламента на конкурса те присъждат награди за хореография на новосъздадено произведение, първи, втори и трети награди, за изпълнителско майсторство, за музика, костюми, награда на публиката.
     Присъждат се съответно и парични награди, а Голямата танцова награда е в размер на 1,000 /хиляда/ лева.
     В последните години ние организираме семинари, на които каним лектори по различни теми и проблеми, които
вълнуват колегите.
     В трудните месеци на пандемията продължаваме да се срещаме и обсъждаме проблеми на нашето съвремие.
     Сдружението на танцовите дейци има голямо желание, ако ситуацията позволява това да проведем поредния-
ХІІІ конкурс за „Голямата танцова награда“ на 5 и 12 юни 2021 година  и се готвим за това.

Фото & видео

Участия в концерти и събития на съставите,членове на Сдружение на танцовите дейци

13B13258-F455-4328-A0AD-AF418BBBBD57