05 Юни 2021

Български народни танци

12 Юни 2021

Класически,модерни,характерни и хип-хоп танци

Сдружението на танцовите дейци , София инициира и провежда конкурс за Голямата
танцова награда на София. Конкурсът обединава едни от най-големите
професионалисти в областта на танцовото изкуство.Професионално жури съставено от
специалисти във всички жанрове оценява и класира участниците, а наградите са
безпрецедентни по своя размер.
Започнал през далечната 2007 година конкурсът се утвърждава, като най- престижния в
областта на сценичното танцово изкуство във всичките му жанрове не само в София, но
и в цяла България.
Той се провежда за 13-та година, а нейните цели са да популяризира
българският сценичен танц, да стимулира хореографите да създават нови
произведения, да създаде творческа среда и да подпомогне обмяната на
информация с цел професионалното израстване на хореографите и развитието
на сценичното танцово изкуство.
Носители на ГТН са състави, доказали се във времето като водещи в своята област не
само в България , но прославят българското и световното танцово изкуство по света.